Reír es la única salida

Les Coses Excepcionals | Las Cosas Extraordinarias

‘Les Coses Excepcionals’, una comèdia única, procedent de l’off-Broadway, interpretada per primera vegada a Barcelona per Pau Roca i que ens parla sobre les crisis personals y sobre tot allò que estem disposats a fer per aquells que estimem.

‘Las Cosas Extraordinarias’, una comedia única, procedente del off-Broadway, interpretada en Madrid por Brays Efe, y que nos habla sobre las crisis personales y de todo aquello estamos dispuestos a hacer por los que más queremos.

‘Les Coses Excepcionals’, una comèdia que va més enllà del teatre

Una comèdia emocionant, sorprenent, intensa, lluminosa i excepcional.

Actualización:
jueves, 25 de noviembre de 2021 • 17:56h

‘Las Cosas Extraordinarias’, una comedia luminosa sobre las crisis personales

Una comedia emocionante, sorprendente, intensa, luminosa y extraordinaria.

Actualización:
jueves, 04 de noviembre de 2021 • 17:58h

‘Les Coses Excepcionals’, a l’Escenari Joan Brossa

Sixto Paz, de la mà d’EL TERRAT, torna a portar a Barcelona una producció excepcional.

Actualización:
lunes, 26 de abril de 2021 • 12:29h