Reír es la única salida

Les Coses Excepcionals | Las Cosas Extraordinarias

‘Les Coses Excepcionals’, una comèdia única, procedent de l’off-Broadway, interpretada per primera vegada a Barcelona per Pau Roca i que ens parla sobre les crisis personals y sobre tot allò que estem disposats a fer per aquells que estimem.

‘Las Cosas Extraordinarias’, una comedia única, procedente del off-Broadway, interpretada en Madrid por Brays Efe, y que nos habla sobre las crisis personales y de todo aquello estamos dispuestos a hacer por los que más queremos.

‘Las Cosas Extraordinarias’, una comedia luminosa sobre las crisis personales

Una comedia emocionante, sorprendente, intensa, luminosa y extraordinaria.

martes, 29 de enero de 2019 • 14:12h
Actualización: martes, 22 de septiembre de 2020 • 16:02h

‘Les Coses Excepcionals’, una comèdia que va més enllà del teatre

Una comèdia emocionant, sorprenent, intensa, lluminosa i excepcional.

lunes, 05 de noviembre de 2018 • 12:58h
Actualización: martes, 22 de septiembre de 2020 • 15:54h